På Farris Bad ivaretar vi Europeiske badetradisjoner og Continentale spavaner.
Hver onsdag kl 20.00 til 23.00, samt hver siste søndag i måneden kl. 16.00 – 21.00, er det obligatorisk badetøyfri spa-avdeling.
Ved ankomst får du tildelt to håndklær, ett til å sitte på og ett til å dekke deg til med.

Har du spørsmål til continental spa og Europeiske badetradisjoner?
Kontakt oss på tlf. 33 19 60 00 / spa@farrisbad.no

Vi minner om at det er 16-års aldersgrense i spa.

På Farris Bad ivaretar vi Europeiske badetradisjoner og Continentale spavaner.
Hver onsdag kl 20.00 til 23.00, samt hver siste søndag i måneden kl. 16.00 – 21.00, er det obligatorisk badetøyfri spa-avdeling.
Ved ankomst får du tildelt to håndklær, ett til å sitte på og ett til å dekke deg til med.

Har du spørsmål til continental spa og Europeiske badetradisjoner?
Kontakt oss på tlf. 33 19 60 00 / spa@farrisbad.no

Vi minner om at det er 16-års aldersgrense i spa.