Brukervilkår

1.1 Denne nettside eies og drives av Farris Bad Hotelldrift AS («Farris Bad»).
1.2 Disse vilkår («Brukervilkårene») gjelder for ditt bruk av nettsiden. Gjennom å ha tilgang til, besøke og bruke nettsiden, samtykker du i de til enhver tid gjeldende vilkår for nettsiden.
1.3 Brukerne forplikter seg til ikke å krenke norsk lov ved bruk av nettsiden.

2 ENDRING AV NETTSIDE OG BRUKERVILKÅR

2.1 For å forbedre ditt bruk av nettsiden vil Farris Bad kunne komme til å gjøre endringer på den.
2.2 Farris Bad forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å gjøre de forbedringer, forandringer, tillegg eller fjerning av informasjon på nettsiden som Farris Bad anser nødvendig. Videre forbeholder Farris Bad seg retten til å gjøre endringer i Brukervilkårene. Ved å fortsette å bruke nettsiden etter at slike endringer har blitt publisert, aksepterer du endringene.

3 IMMATERIELLE RETTIGHETER

3.1 Alt innhold på nettsiden eies, om ikke annet angis, av Farris Bad Hotelldrift AS.
3.2 Nettsidens innhold er i alle henseender beskyttet av opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immateriellrettslige bestemmelser. Brukere gis ikke ved noe tilfelle rett til å bruke nettsidens innhold på annen måte enn i henhold til Brukervilkårene.
3.3 Når ikke noe annet angis krever gjengivelse, publisering, bearbeidelse, overføring, lagring eller annen anvendelse av innholdet på nettsiden, forutgående skriftlige godkjennelse fra Farris Bad. Unntak gjøres for tilfeldig lagring på datoer eller utskrift for særskilt personlig bruk.
3.4 Selve anvendelsen av varemerket og logotyper som forekommer på nettsiden, forutsetter Farris Bad eller andre berørte rettighetsinnehaveres forutgående skriftlige samtykke.

4 HYPERLINKER

4.1 Farris Bad sin nettside kan inneholde hyperlinker til nettsider som eies og er levert av tredjemann. Anvendelsen av slike linker innebærer at du forlater Farris Bad sin nettside.
4.2 Farris Bad råder ikke i noe tilfelle over utformingen av, eller kan påvirke innholdet på, nettsider som er levert av tredjemenn.
4.3 At Farris Bad tilbyr slike linker innebærer ikke at Farris Bad stiller seg bak informasjonen, produktet eller tjeneste som tilbys via hyperlinken.
4.4 Ettersom Farris Bad ikke har ansvar for håndtering og personvern av din personlige informasjon på disse sidene, anbefaler Farris Bad deg å lese de vilkår og betingelser som gjelder for ditt bruk av nettsiden. Bruk av sider tilhørende tredjemenn skjer utelukkende på brukerens risiko.

5 INNHOLD PÅ NETTSIDEN SKAPT AV BRUKERNE

5.1 Farris Bad vil kunne komme til å gi Brukere av nettsiden anledning til selv å publisere eller laste opp innhold på nettsiden.
5.2 Gjennom å laste opp, publisere eller på annen måte skape innhold på nettsiden, medvirker du til å opprette innhold på nettsiden som du bærer det fulle ansvar for, og som du som bruker kan bli holdt ansvarlig for.
5.3 Brukere forplikter seg til å holde Farris Bad skadesløs, og bekrefter at publisert innhold ikke krenker tredjemanns rett slik som opphavsrett etc. Farris Bad tar ikke på noen måte ansvar for innhold som skapes av nettsidens brukere.
5.4 Farris Bad forbeholder seg ubegrenset rett til, etter eget skjønn, helt eller delvis å fjerne slikt innhold som er opprettet av nettsidens brukere, og som det er fare for at helt eller delvis strider mot norsk lov, eller som av Farris Bad anses som ulempelig, støtende, vulgært, ubetydelig eller usømmelig, eller som på noen annen måte kan forårsake skade for Farris Bad eller Farris Bad sine samarbeidspartnere.
5.5 Farris Bad forbeholder seg retten til å iverksette ytterligere tiltak for å forhindre misbruk og andre skadelige handlinger.
5.6 Brukerne eier rettighetene til materialet, men gir Farris Bad en global, og tidsmessig ubegrenset rett til fritt og uten kostnader og begrensninger, å bruke materialet som publiseres på nettsiden.

6 ANSVARSGEBRENSNING

6.1 Farris Bad gir ingen garantier vedrørende nettsidens funksjon eller tilgjengelighet.
6.2 Farris Bad garanterer heller ikke at den informasjon som er tilgjengelig på nettsiden er korrekt eller fullstendig. Dette innebærer informasjon om så vel produkter, tjenester og tilbud samt annen informasjon som oppgitt på nettsiden.
6.3 Farris Bad har verken ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av nettstedets utnyttelse, eller informasjon på nettstedet, i den utstrekning slik ansvar ikke følger av preseptorisk lovgivning.

7 BRUK OG HÅNDTERING AV COOKIES

7.1 Farris Bad benytter seg av «cookies» for å forenkle bruken av Farris Bad sin nettside.
7.2 En cookie er en liten tekstbasert datafil som en nettserver kan be om å få lagre på en nettstedsbesøkendes harddisk. Cookien hjelper til med å kjenne igjen hvilken type innhold og hvilke sider som besøkes på vårt nettsted. Informasjon som lagres ved hjelp av en cookie kan være hvordan brukeren bruker nettstedet, hva slags type av nettleser brukeren benytter og hvilke nettsider brukeren har besøkt. Cookien muliggjør at Farris Bad kan forbedre ditt besøk på Farris Bad sine nettsider.
7.3 En permanent cookie ligger igjen på brukerens datamaskin for et bestemt tidsrom. En sesjonscookie lagres tilfeldig i datamaskinens minne mens den besøkende er inne på en hjemmeside.  Sesjonscookien forsvinner når brukeren stenger sin nettleser. Farris Bad benytter seg av både av permanente cookies og sesjonscookies. Farris Bad kan også komme til å benytte en tredje parts cookies.
7.4 Om brukeren ikke vil tillate cookies kan brukeren velge å endre innstillingene for brukerens nettleser sik at cookies ikke aksepteres. Om brukeren ikke aksepterer cookies kan dette påvirke nettsidens funksjonalitet.

8 HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER

8.1 Farris Bad håndterer dine personopplysninger i henhold til norsk Lov om behandling av personopplysninger, og ivaretar den personlige integriteten ved håndteringen av dine personopplysninger.
8.2 Gjennom å bruke Farris Bads nettside aksepterer du at Farris Bad aktivt samler inn, håndterer, lagrer og bruker, samt på annen måte behandler dine personopplysninger for at Farris Bad Hotelldrift AS og samarbeidsselskap, skal kunne tilby de produkter og tjenester som tilbys via Farris Bad sin nettside.
8.3 For personer under 18 år kreves som utgangspunkt vergens samtykke for registrering og håndtering av personopplysninger. Gjennom å samtykke til disse vilkårene bekrefter du at du enten er over 18 år eller at din verge samtykker til at Farris Bad lagrer og håndterer dine personopplysninger i henhold til disse vilkårene. Farris Bad forbeholder seg retten til å få samtykket verifisert.
8.4 Farris Bad har rett til å bruke dine personopplysninger for å sende ut informasjon om tilbud og produkter til deg. Ønsker du ikke å motta slik informasjon, ber vi deg kontakte kundeservice som du når enten gjennom å sende e-post til booking@farrisbad.no eller ringe +47 33 19 60 00.
8.5 Farris Bad kan engasjere underleverandører for å utføre en rekke funksjoner som f.eks. markedsføring og tekniske tjenester for nettsiden. Disse underleverandørene kan i visse tilfeller få tilgang til brukerens personopplysninger dersom det er nødvendig for å kunne utføre et oppdrag for Farris Bad. Farris Bad behandler alle personopplysninger med største forsiktighet og Farris Bad sine underleverandører får kun bruke personopplysningene for å utføre oppdrag for Farris Bad. Underleverandørene har ikke rett til lagre personopplysninger og har ikke rett til å bruke dem på noen annen måte enn for å utføre sitt oppdrag for Farris Bad.
8.6 Brukeren samtykker i at personopplysningene om brukeren lagres og brukes på den måte og de formål som angis i punktene 8.1 – 8.4.
8.7 Brukeren samtykker i at opplysninger/registreringsinformasjon brukes til å indentifisere brukeren med tanke på målgruppe i markedsføringsøyemed. Brukeren samtykker også i at slik informasjon kan utleveres til tredjemann i markedsføringsøyemed. En slik utlevering av informasjon kommer alltid til å være anonymisert.
8.8 Brukeren har rett til, etter skriftlig søknad til Farris Bad, å få informasjon om hvilke personopplysninger som finnes registrert om brukeren. Eventuelle feilaktige personopplysninger kan brukeren be om å få rettet. Brukeren kan også søke om å få personopplysningene slettet. En slik søknad leveres til Kundeservice ved at du sender en e-post til booking@farrisbad.no eller ved å kontakte kundeservice per telefon +47 33 19 60 00.

9 SIKKERHET PÅ NETTSIDEN

9.1 Farris Bad Hotelldrift AS, samt våre samarbeidsselskaper vil komme til å bruke den informasjon du oppgir ved transaksjoner på nettsiden.  Slik informasjon omfatter kredit- og betalingskortinformasjon samt adresser for leveranser og fakturaer.
9.2 Farris Bad Hotelldrift AS tar alle rimelige skritt for å beskytte den informasjon du gir på dette området i forbindelse med transaksjoner. Farris Bad garanterer imidlertid ikke for sikkerheten for de opplysningene du gir ut.

Brukervilkår

1.1 Denne nettside eies og drives av Farris Bad Hotelldrift AS («Farris Bad»).
1.2 Disse vilkår («Brukervilkårene») gjelder for ditt bruk av nettsiden. Gjennom å ha tilgang til, besøke og bruke nettsiden, samtykker du i de til enhver tid gjeldende vilkår for nettsiden.
1.3 Brukerne forplikter seg til ikke å krenke norsk lov ved bruk av nettsiden.

2 ENDRING AV NETTSIDE OG BRUKERVILKÅR

2.1 For å forbedre ditt bruk av nettsiden vil Farris Bad kunne komme til å gjøre endringer på den.
2.2 Farris Bad forbeholder seg retten til, uten forutgående varsel, å gjøre de forbedringer, forandringer, tillegg eller fjerning av informasjon på nettsiden som Farris Bad anser nødvendig. Videre forbeholder Farris Bad seg retten til å gjøre endringer i Brukervilkårene. Ved å fortsette å bruke nettsiden etter at slike endringer har blitt publisert, aksepterer du endringene.

3 IMMATERIELLE RETTIGHETER

3.1 Alt innhold på nettsiden eies, om ikke annet angis, av Farris Bad Hotelldrift AS.
3.2 Nettsidens innhold er i alle henseender beskyttet av opphavsrettslige, varemerkerettslige og andre immateriellrettslige bestemmelser. Brukere gis ikke ved noe tilfelle rett til å bruke nettsidens innhold på annen måte enn i henhold til Brukervilkårene.
3.3 Når ikke noe annet angis krever gjengivelse, publisering, bearbeidelse, overføring, lagring eller annen anvendelse av innholdet på nettsiden, forutgående skriftlige godkjennelse fra Farris Bad. Unntak gjøres for tilfeldig lagring på datoer eller utskrift for særskilt personlig bruk.
3.4 Selve anvendelsen av varemerket og logotyper som forekommer på nettsiden, forutsetter Farris Bad eller andre berørte rettighetsinnehaveres forutgående skriftlige samtykke.

4 HYPERLINKER

4.1 Farris Bad sin nettside kan inneholde hyperlinker til nettsider som eies og er levert av tredjemann. Anvendelsen av slike linker innebærer at du forlater Farris Bad sin nettside.
4.2 Farris Bad råder ikke i noe tilfelle over utformingen av, eller kan påvirke innholdet på, nettsider som er levert av tredjemenn.
4.3 At Farris Bad tilbyr slike linker innebærer ikke at Farris Bad stiller seg bak informasjonen, produktet eller tjeneste som tilbys via hyperlinken.
4.4 Ettersom Farris Bad ikke har ansvar for håndtering og personvern av din personlige informasjon på disse sidene, anbefaler Farris Bad deg å lese de vilkår og betingelser som gjelder for ditt bruk av nettsiden. Bruk av sider tilhørende tredjemenn skjer utelukkende på brukerens risiko.

5 INNHOLD PÅ NETTSIDEN SKAPT AV BRUKERNE

5.1 Farris Bad vil kunne komme til å gi Brukere av nettsiden anledning til selv å publisere eller laste opp innhold på nettsiden.
5.2 Gjennom å laste opp, publisere eller på annen måte skape innhold på nettsiden, medvirker du til å opprette innhold på nettsiden som du bærer det fulle ansvar for, og som du som bruker kan bli holdt ansvarlig for.
5.3 Brukere forplikter seg til å holde Farris Bad skadesløs, og bekrefter at publisert innhold ikke krenker tredjemanns rett slik som opphavsrett etc. Farris Bad tar ikke på noen måte ansvar for innhold som skapes av nettsidens brukere.
5.4 Farris Bad forbeholder seg ubegrenset rett til, etter eget skjønn, helt eller delvis å fjerne slikt innhold som er opprettet av nettsidens brukere, og som det er fare for at helt eller delvis strider mot norsk lov, eller som av Farris Bad anses som ulempelig, støtende, vulgært, ubetydelig eller usømmelig, eller som på noen annen måte kan forårsake skade for Farris Bad eller Farris Bad sine samarbeidspartnere.
5.5 Farris Bad forbeholder seg retten til å iverksette ytterligere tiltak for å forhindre misbruk og andre skadelige handlinger.
5.6 Brukerne eier rettighetene til materialet, men gir Farris Bad en global, og tidsmessig ubegrenset rett til fritt og uten kostnader og begrensninger, å bruke materialet som publiseres på nettsiden.

6 ANSVARSGEBRENSNING

6.1 Farris Bad gir ingen garantier vedrørende nettsidens funksjon eller tilgjengelighet.
6.2 Farris Bad garanterer heller ikke at den informasjon som er tilgjengelig på nettsiden er korrekt eller fullstendig. Dette innebærer informasjon om så vel produkter, tjenester og tilbud samt annen informasjon som oppgitt på nettsiden.
6.3 Farris Bad har verken ansvar for direkte eller indirekte skader forårsaket av nettstedets utnyttelse, eller informasjon på nettstedet, i den utstrekning slik ansvar ikke følger av preseptorisk lovgivning.

7 BRUK OG HÅNDTERING AV COOKIES

7.1 Farris Bad benytter seg av «cookies» for å forenkle bruken av Farris Bad sin nettside.
7.2 En cookie er en liten tekstbasert datafil som en nettserver kan be om å få lagre på en nettstedsbesøkendes harddisk. Cookien hjelper til med å kjenne igjen hvilken type innhold og hvilke sider som besøkes på vårt nettsted. Informasjon som lagres ved hjelp av en cookie kan være hvordan brukeren bruker nettstedet, hva slags type av nettleser brukeren benytter og hvilke nettsider brukeren har besøkt. Cookien muliggjør at Farris Bad kan forbedre ditt besøk på Farris Bad sine nettsider.
7.3 En permanent cookie ligger igjen på brukerens datamaskin for et bestemt tidsrom. En sesjonscookie lagres tilfeldig i datamaskinens minne mens den besøkende er inne på en hjemmeside.  Sesjonscookien forsvinner når brukeren stenger sin nettleser. Farris Bad benytter seg av både av permanente cookies og sesjonscookies. Farris Bad kan også komme til å benytte en tredje parts cookies.
7.4 Om brukeren ikke vil tillate cookies kan brukeren velge å endre innstillingene for brukerens nettleser sik at cookies ikke aksepteres. Om brukeren ikke aksepterer cookies kan dette påvirke nettsidens funksjonalitet.

8 HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER

8.1 Farris Bad håndterer dine personopplysninger i henhold til norsk Lov om behandling av personopplysninger, og ivaretar den personlige integriteten ved håndteringen av dine personopplysninger.
8.2 Gjennom å bruke Farris Bads nettside aksepterer du at Farris Bad aktivt samler inn, håndterer, lagrer og bruker, samt på annen måte behandler dine personopplysninger for at Farris Bad Hotelldrift AS og samarbeidsselskap, skal kunne tilby de produkter og tjenester som tilbys via Farris Bad sin nettside.
8.3 For personer under 18 år kreves som utgangspunkt vergens samtykke for registrering og håndtering av personopplysninger. Gjennom å samtykke til disse vilkårene bekrefter du at du enten er over 18 år eller at din verge samtykker til at Farris Bad lagrer og håndterer dine personopplysninger i henhold til disse vilkårene. Farris Bad forbeholder seg retten til å få samtykket verifisert.
8.4 Farris Bad har rett til å bruke dine personopplysninger for å sende ut informasjon om tilbud og produkter til deg. Ønsker du ikke å motta slik informasjon, ber vi deg kontakte kundeservice som du når enten gjennom å sende e-post til booking@farrisbad.no eller ringe +47 33 19 60 00.
8.5 Farris Bad kan engasjere underleverandører for å utføre en rekke funksjoner som f.eks. markedsføring og tekniske tjenester for nettsiden. Disse underleverandørene kan i visse tilfeller få tilgang til brukerens personopplysninger dersom det er nødvendig for å kunne utføre et oppdrag for Farris Bad. Farris Bad behandler alle personopplysninger med største forsiktighet og Farris Bad sine underleverandører får kun bruke personopplysningene for å utføre oppdrag for Farris Bad. Underleverandørene har ikke rett til lagre personopplysninger og har ikke rett til å bruke dem på noen annen måte enn for å utføre sitt oppdrag for Farris Bad.
8.6 Brukeren samtykker i at personopplysningene om brukeren lagres og brukes på den måte og de formål som angis i punktene 8.1 – 8.4.
8.7 Brukeren samtykker i at opplysninger/registreringsinformasjon brukes til å indentifisere brukeren med tanke på målgruppe i markedsføringsøyemed. Brukeren samtykker også i at slik informasjon kan utleveres til tredjemann i markedsføringsøyemed. En slik utlevering av informasjon kommer alltid til å være anonymisert.
8.8 Brukeren har rett til, etter skriftlig søknad til Farris Bad, å få informasjon om hvilke personopplysninger som finnes registrert om brukeren. Eventuelle feilaktige personopplysninger kan brukeren be om å få rettet. Brukeren kan også søke om å få personopplysningene slettet. En slik søknad leveres til Kundeservice ved at du sender en e-post til booking@farrisbad.no eller ved å kontakte kundeservice per telefon +47 33 19 60 00.

9 SIKKERHET PÅ NETTSIDEN

9.1 Farris Bad Hotelldrift AS, samt våre samarbeidsselskaper vil komme til å bruke den informasjon du oppgir ved transaksjoner på nettsiden.  Slik informasjon omfatter kredit- og betalingskortinformasjon samt adresser for leveranser og fakturaer.
9.2 Farris Bad Hotelldrift AS tar alle rimelige skritt for å beskytte den informasjon du gir på dette området i forbindelse med transaksjoner. Farris Bad garanterer imidlertid ikke for sikkerheten for de opplysningene du gir ut.