Er mulig utendørs, over gaten for hotellet, for kr. 150,-/døgn, eller innendørs i hotellkjelleren for kr. 180,-/døgn. I hotellkjelleren finnes også parkering med lademulighet for el-biler.

 

Er mulig utendørs, over gaten for hotellet, for kr. 150,-/døgn, eller innendørs i hotellkjelleren for kr. 180,-/døgn. I hotellkjelleren finnes også parkering med lademulighet for el-biler.